കാസറഗോഡ് ഉപജില്ലാ കലോത്സവം വിജയകരമായി സമാപിച്ചു ,കലോത്സവം വന്‍വിജയമാക്കിയ എല്ലാവര്ക്കും പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു... കാസറഗോഡ് ഉപജില്ലാ കലോത്സവം വിജയകരമായി സമാപിച്ചു ,കലോത്സവം വന്‍വിജയമാക്കിയ എല്ലാവര്ക്കും പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു....
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
കാസറഗോഡ് ഉപജില്ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം, എല്‍.പി വിഭാഗം മലയാളം, കന്നഡ പ്രസംഗ വിഷയം - ജല രക്ഷ ജീവ രക്ഷ [ JALA RAKSHA JEEVA RAKSHA.]... എല്ലാ സ്റ്റേജിതരമത്സരങ്ങളും 30.11.2015ന് 10മണിക്ക് തന്നെ ആരംഭിക്കും...പ്രോഗ്രാം കണ്‍വീനര്‍

Friday 4 December 2015

PARTICIPANTS ELIGIBLE FOR REV DIST KALOLSAVAM


View Download

TOTAL RESULTS

 All results_kalolsavam-2.pdf
View Download


  allschoolwisepoint-9.pdf
View Download


 total resultreport_press-3.pdf
View Download
 All Results up to 7pm_press.pdf
View Download

RESULT

 All Results up to 2pm_press-1.pdf
View Download

Thursday 3 December 2015

All Results

All Results up to Dec3_kalolsavam-2.pdf
View Download
                      There is a slight change in the Programme schedule of Kasaragod subdist. kalolsavam at GWLPS Shirubagilu.
 12.30 pm - PARICHAMUTTUKALI HS (04.12.2015_Stage10 . 
 1 PM - PARICHAMUTTUKALI_HSS (04.12.2015_Stage10,                                    
 4PM - CHAVITTUNADAKAM_(HS/HSS) (04.12.2015_Stage2)

അറബിക് സംസ്കൃത കലോത്സവങ്ങള്‍ സമാപിച്ചു.


ശിരിബാഗിലൂ: ശിരിബാഗിലൂ ഗവ: വെല്‍ഫയര്‍ എല്‍.പി.സ്കൂളില്‍ നടക്കുന്ന കാസറഗോഡ് ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന അറബിക് സംസ്കൃത കലോത്സവങ്ങള്‍ സമാപിച്ചു. അറബിക് കലോത്സവത്തില്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ CJHSS ചെമ്മനാട് 89 പോയിന്റുകളോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും ടി..എച്ച്.എസ്. . നായന്മാര്‍മൂല 83 പോയിന്റുകളോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി.      യുപി വിഭാഗത്തില്‍ ചെമ്മനാട് ജമാ‌അത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്ക്കൂള്‍ 55 പോയിന്റുകളുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനവും ടി..എച്ച്. എസ്. എസ്. നായന്മാര്‍മൂല 564 പോയിന്റുകളുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി.      എല്‍.പി. വിഭാഗത്തില്‍ ടി..എച്ച്. എസ്. എസ്. നായന്മാര്‍മൂല, ചെമ്മനാട് ജമാ‌അത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എന്നീ സ്ക്കൂളുകള്‍ 37 പോയിന്റുകള്‍ നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു.      സംസ്കൃതോത്സവത്തില്‍ ഹൈസ്ക്കൂള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ എസ്..ജി.കെ. എച്ച് സ്ക്കൂള്‍ 85 പോയിന്റുകള്‍ നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനവും സി.എച്ച്.എസ്. സ്ക്കൂള്‍ ചട്ടഞ്ചാല്‍ 59 പോയിന്റുകള്‍ നേടി രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി.യു.പി. വിഭാഗത്തില്‍ 77 പോയിന്റുകള്‍ നേടി. .യു.പി. സ്ക്കൂള്‍ കരിവേടകം ഒന്നാം സ്ഥാനവും എ.യു.പി. സ്ക്കൂള്‍ മുന്നാട് 76 പോയിന്റുകള്‍ നേടി രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി.
Results_up to 5pm.pdf
View Download

Wednesday 2 December 2015

All Results


 All results_Nov 30 to Dec 2.pdf
View Download

 schoolwisepoint-2.pdf
View Download
Results_up to 7 pm.pdf
View Download